Ga naar de inhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE/ BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS / COOKIE BELEID

ALGEMENE VOORWAARDEN/INFORMATIE

Identificatie en rechtsvorm

De Haan Abogados, S.L.P. is een besloten vennootschap, ingeschreven bij het handelsregister te Barcelona, volume 38217, folio 195, blad B 323338 en bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76872211.

Bestuurder: Jan Willem de Haan, ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten met nummer A09838 en bij de Orde van Barcelona (ICAB) met nummer 19143.

BTW-nummer: (ES)B61803821

Adres: c / Balmes, 76 1-1 – 08006 Barcelona – Spanje

Telefoon: (+34) 93 467 14 00

E-mail: info@dehaanabogados.com

Website www.dehaanabogados.com


Beroepsorganisatie

Partner en advocaat Jan Willem de Haan is als enige Nederlandse advocaat van ons kantoor aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten en volgt de beroepsregels en gedragscodes van deze organisatie. Tevens is Jan Willem de Haan als Nederlands advocaat aangesloten bij de Amsterdamse Orde van Advocaten en als Spaans advocaat bij de Barcelonese Orde van Advocaten (ICAB). Alle overige advocaten van ons kantoor zijn Spaans advocaat en aangesloten bij de lokale orden van advocaten.

Registratie rechtsgebieden

Jan Willem de Haan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Verbintenissenrecht

– Burgerlijk procesrecht (subgebieden: arbitrage, beslag- en executierecht, litigation)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregisreerd hoofdrechtsgebied.

Beroepsaansprakelijkheid

De Haan Abogados, SLP en haar advocaten hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Cliëntidentificatie

Advocaten zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Verordening op de Advocatuur (VODA) verplicht de cliënt en de eventueel uiteindelijk belanghebbende (UBO) te identificeren.

Kantoorklachtenregeling

De Haan Abogados, SLP kent een kantoorklachtenregeling. Deze is in te zien via deze link.

Doel en eigendom van de website

Het doel van de website www.dehaanabogados.com is om de gebruiker te informeren over onze juridische diensten. Deze website is eigendom van De Haan Abogados, S.L.P.


Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website geeft u de status van gebruiker en impliceert de volledige aanvaarding van alle clausules en gebruiksvoorwaarden op deze pagina

Toegang tot deze website betekent op geen enkele manier het begin van een commerciële relatie met de eigenaar. Via deze website geeft de eigenaar toegang tot de verschillende inhoud die de eigenaar of zijn medewerkers via deze website of andere digitale media hebben gepubliceerd. U verplicht zich ertoe de inhoud van de website NIET te gebruiken voor illegale doeleinden of gevolgen, die in deze Algemene Voorwaarden of door de huidige wetgeving worden verboden, die schadelijk zijn voor de rechten en belangen van derden, of op welke manier dan ook het normale gebruik van de inhoud, computerapparatuur of documenten, bestanden en alle soorten inhoud die is opgeslagen op computerapparatuur die eigendom is van of is gecontracteerd door de Eigenaar, andere gebruikers of iedere willekeurige internet gebruiker beschadigen, onbruikbaar maken, overbelasten, verslechteren of belemmeren kan.


Persoonlijke informatie

U kunt alle informatie met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens die door de eigenaar is verzameld, raadplegen in het gedeelte Privacybeleid.


Inhoud

De informatie op deze pagina is van algemene aard, zonder dat de inhoud ervan wordt opgevat als juridisch advies aan de gebruiker. De eigenaar van de website, zijn partner, medewerkers, beheerders, vertegenwoordigers, werknemers en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor het persoonlijke of professionele gebruik dat de gebruiker van de informatie op deze pagina maakt.

Evenzo is de eigenaar van de website, zijn partner en zijn medewerkers, beheerders, vertegenwoordigers, werknemers en medewerkers niet verantwoordelijk voor de actualiteit, waarachtigheid, volledigheid, trouw, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, geschiktheid of moraliteit van de inhoud van deze pagina. De eigenaar wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor fouten of weglatingen in de informatie op de pagina’s van deze website.

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website, de links of de via de website verkregen informatie te wijzigen, op te schorten, te annuleren of te beperken zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker.

Het is verboden om via de website illegale of ongeoorloofde inhoud, computervirussen of berichten te verzenden of te overdragen die in het algemeen de rechten van de eigenaar of derden beïnvloeden of schenden.

De inhoud van de website is alleen voor informatieve doeleinden en mag in geen geval worden gebruikt of beschouwd als een verkoopaanbieding, verzoek om een ​​aankoopaanbieding of aanbeveling om een ​​andere bewerking uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk aangegeven.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie op de website of die op de sociale netwerken van de eigenaar.


Links naar andere websites

De Eigenaar kan toegang geven tot websites van derden door middel van links om te informeren over het bestaan ​​van andere informatiebronnen op internet waar u de op de website aangeboden gegevens kunt uitbreiden.

Deze links naar andere websites vormen op geen enkele manier een suggestie of aanbeveling voor u om de bestemmingswebpagina’s te bezoeken, daar deze buiten de controle van de eigenaar vallen. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites of het resultaat dat door het volgen van die links wordt verkregen.

Evenzo is de Eigenaar niet verantwoordelijk voor de links op de gelinkte websites waartoe hij toegang verleent.

Het tot stand brengen van de link impliceert in geen geval het bestaan ​​van relaties tussen de Eigenaar en de eigenaar van de site waarop de link is gevestigd, noch de aanvaarding of goedkeuring door de Eigenaar van de inhoud of diensten.

Als u een externe website bezoekt via een link op de website, dient u het privacybeleid van de andere website te lezen, dat kan verschillen van die van deze website.


Intellectueel en industrieel eigendom

Alle rechten voorbehouden.

Elke toegang tot deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden: de reproductie, permanente opslag en verspreiding van de inhoud of elk ander gebruik met een openbaar of commercieel doel is uitdrukkelijk verboden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Eigenaar.


Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie en diensten die via deze website zijn opgenomen of beschikbaar zijn, kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Periodiek neemt de Eigenaar verbeteringen en / of wijzigingen op in de informatie en / of de Services die op elk moment kunnen worden geïntroduceerd.

De Eigenaar verklaart of garandeert niet dat de services of inhoud worden onderbroken of dat ze vrij zijn van fouten, dat de gebreken worden gecorrigeerd, of dat de service of de server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten, onverminderd het feit dat de houder alles in het werk stelt om dit type incident te vermijden.

De eigenaar wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van onderbrekingen of een storing van de diensten of inhoud die op het internet worden aangeboden, ongeacht de oorzaak. Evenzo is de Eigenaar niet verantwoordelijk voor netwerkstoringen, bedrijfsverliezen als gevolg van dergelijke storingen, tijdelijke onderbrekingen van de elektrische stroom of enige andere vorm van indirecte schade die kan worden veroorzaakt door oorzaken buiten de macht van de Eigenaar.

Alvorens beslissingen en / of acties te nemen op basis van de informatie op de website, raadt de Eigenaar u aan de ontvangen informatie te controleren en te vergelijken met andere bronnen.

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website en de aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen verzoek of door een derde partij, te weigeren of in te trekken aan gebruikers die niet voldoen aan één of meerdere van de voorwaarden van deze juridische kennisgeving.


Jurisdictie

Op deze algemene voorwaarden is de Spaanse wetgeving van toepassing.


Contact

Als u vragen op opmerkingen heeft over deze algemene voorwaarden of de website, kunt u een e-mail sturen naar het e-mailadres info@dehaanabogados.com.

Volgende pagina: Cookiesbeleid

Pagina's: 1 2 3

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies